Verenigingen


Handboogvereniging V.Z.O.D

Secretariaat: M. v. Haren

Groesstraat 5

5409 TN Odiliapeel

046-19190602

Website Email t.b.v. de handboogvereniging


Getracht wordt om een zo actueel mogelijk overzicht aan te bieden.
Geef daarom zoveel mogelijk uw wijzigingen door - met vermelding welke wijziging - door via mail.
Klik op:

Email t.b.v. Redactie Ons Periodiekske