ColofonBestuur

Voorzitter:
Secretariaat:
Financiën:
Redactie:
Voorplaat:
Druk:
Redactie adres:
Leo Rooijmans
Betsie Wijnen-de Groot
vacant
Betsie Wijnen-de Groot; Lenie Pisters-van Dijk; Ben Pisters
Gerrit Jacobs
Eigen beheer
Drogisterij Wijnen
Oudedijk 51
5409 AB Odiliapeel
Tel: 0413-272934
IBAN:
BIC:
NL88 RABO 0154 9944 80 t.n.v. Stichting "Ons Periodiekske"
RABONL2U
Richtlijnen voor het aanleveren en inzenden van copy:

*    Worddocument
*    Lettertype Times New Roman punt 11
*    Marges rondom: 2 cm
*    Regelafstand: enkel
*    Geen of zo weinig mogelijk witruimte in uw document
*    Foto's, advertenties, etc. aanleveren in JPG-formaat
     Voor meer info zie Adverteren onder Informatie.

*    Via e-mail met een kort bericht erbij over de inhoud en het aantal bijlagen.
      Dit geniet de voorkeur i.v.m. kwaliteitsbehoud bij het drukken en betere verwerkbaarheid.
*    Op CD-rom of USB-stick - uiteraard virusvrij - met een geprint exemplaar erbij.
     Voorzie uw opslagmedium van uw naam c.q. organisatie / vereniging.
*    Uw CD-Rom of USB-stick kunt u na verschijning van het blad weer ophalen op het copyadres.
*    Indien aanlevering via mail, CD-rom of USB-stick niet mogelijk is, kan ook geschreven tekst aangeleverd
     worden en zorgen wij voor verwerking.
*    Wacht niet tot het laatste moment met insturen. Hoe eerder, hoe liever!
*    Wij behouden ons het recht voor om het lettertype, de puntgrootte, de grootte van logo's, foto's
     advertenties naar inzicht en beschikbare ruimte aan te passen.

Bezorging


Heeft u klachten over de bezorging:
Drogisterij Wijnen
Oudedijk 51
5409 AB Odiliapeel
Tel: 0413-272934

Ondanks de zorg die aan het samenstellen van het blad wordt besteed kunnen er onregelmatigheden voorkomen, daarom: Type- , samenstellings- en/of drukfouten onder voorbehoud.


Abonnement: opzegging, verhuizing c.q. adreswijziging of nieuwe inwoner:


S.v.p. schriftelijk doorgeven aan het redactieadres of per e-mail aan de redactie.
o.v.v.
1. opzegging of verhuizing abonnement
2. verhuizing met opgave van zowel oud als nieuw adres
3. nieuwe inwoner met opgave van adres

Bij automatische overschrijving ontvangt u het blad voor  € 5,00 per jaar iedere maand thuis.

Moet de bijdrage bij u thuis worden opgehaald, dan betaald u  € 6,00 per jaar.