Tarieven redactionele en informatieve advertenties
(per maand/per advertentie)


    paginagrootte        binnen Odiliapeel      buiten Odiliapeel   
   een-achtste (1/8e)    €   9,00   € 18,00
   een-vierde (1/4e)   € 15,00   € 24,00
   half (1/2e)   € 24,00   € 39,00
   heel (1/1)   € 42,00   € 60,00
   achterpagina   € 72,00   € 90,00
   Peliogram   gratis
    paginagrootte        jaartarief    
   OVO een-achtste (1/8e)   € 50,00
   Niet-OVO (uit Odiliapeel) een-achtste (1/8e)    € 60,00

Adverteren is alleen mogelijk als bij inlevering:
a. het factuuradres
b. de gewenste advertentie-grootte
c. de periode waarin de advertentie moet worden geplaatst
wordt vermeld.

Indien u:
a. geen advertentie-grootte vermeld wordt uitgegaan van een standaard-grootte van 1/8e tegen
    bovenstaand tarief.
b. geen plaatsingsperiode vermeld wordt uitgegaan van een plaatsingduur tot wederopzegging!

Advertenties zonder factuuradres worden niet geplaatst!

Inlevering bij voorkeur per mail of op USB-stick in JPG-formaat.

Advertenties worden maar 1x per jaar in december aangepast

U wordt geacht zelf een plaatsbare advertentie aan te leveren

Indien een advertentie door de redactie moet worden aangepast of samengesteld zullen hiervoor extra kosten ad € 15,00 in rekening worden gebracht!