"ONS PERIODIEKSKE" EEN ECHT "PEELS" BLAD


"Ons Periodiekske" is ooit begonnen als eenvoudig maandblad waarmee organisaties, verenigingen en individuele mensen in het algemeen op een vlotte en aangename manier met elkaar kunnen communiceren.

De aanzet hiertoe werd gegeven op een inwonersvergadering, waar een werkgroep werd geformeerd om een en ander ter hand te nemen, in samenwerking met dhr. Jan v.d. Ven van het toenmalige Sociaal Cultureel Werk van de gemeente Uden. Mede door gedrevenheid van onze oud pastoor Ering is in mei 1975 het eerste "Ons Periodiekske" uit de stencilmachine gekomen. Was het in de beginperiode een zaak van behelpen, op dit moment word alles gemaakt met moderne middelen, iets wat de kwaliteit van ons blad zeer ten goede komt.

Trouwe vrijwilligers spannen zich in om van "Ons Periodiekske" een blad te maken dat voor iedere lezer de moeite waard is, want ook in de toekomst willen wij absoluut meer blijven dan een reclameblad.

We willen met een grote variatie aan redactionele bijdragen onze lezers blijven informeren.

Mede door "Ons Periodiekske" kunnen ook oud Pelenaren op de hoogte blijven van het wel en wee in Odiliapeel.

Het laten verschijnen van "Ons Periodiekske" vereist tijd, energie en creativiteit, maar ook financiŽle middelen. In dit opzicht leveren de jaarlijkse "contributie" van onze ontvangers en giften van de verenigingen samen met onze trouwe adverteerders een wezenlijke bijdrage aan de verschijning van "Ons Periodiekske".

Door de vele vrijwillige medewerkers en uw bijdragen zijn we in de loop der jaren kunnen uitgroeien naar wat we nu zijn: een blad voor heel de Peel, waarin iedereen zijn verhaal kwijt kan.

Na de vertrouwde "papieren" versie is het dan ook tijd geworden dat "Ons Periodiekse" ook het World Wide Web gaat betreden. Dit betekent natuurlijk niet dat de papieren versie gaat verdwijnen, want deze digitale versie is bedoeld als aanvulling.
Naast alle normale items die gepubliceerd worden, zoals de agenda, de informatiepagina, colofon etc. is de webpagina bedoeld om tussentijdse of te laat c.q. te vroeg binnengekomen copy, die niet (meer) relevant is om te plaatsen in het volgende nummer, te publiceren op deze website onder het item NIEUWS.