ColofonBestuur

Voorzitter:
Secretariaat:
Financiën:
Redactie:
Voorplaat:
Druk:
Redactie adres:
Leo Rooijmans
Betsie Wijnen-de Groot
Niels Bonneveld
Betsie Wijnen-de Groot; Lenie Pisters-van Dijk; Ben Pisters
Gerrit Jacobs
Eigen beheer
Drogisterij Wijnen
Oudedijk 51
5409 AB Odiliapeel
Tel: 0413-272934
IBAN:
BIC:
NL88 RABO 0154 9944 80 t.n.v. Stichting "Ons Periodiekske"
RABONL2U


Richtlijnen voor het aanleveren en inzenden van copy:


*    Copy bijvoorkeur aanleveren via e-mail
*    Levert u een advertentie aan? Dan graag in JPG-formaat
*    Wordt de advertentie in PDF aanleverd, dan wordt deze omgezet naar JPG
*    Vergeet bij aanlevering van de advertentie op welk formaat u deze geplaast wilt hebben
*    Vermeld bij aanlevering van een advertentie ook het factuuradres
*    Foto's, advertenties, etc. aanleveren in JPG-formaat
     Voor meer info (tarieven en formaten) zie Adverteren onder Informatie.

*    Wacht niet tot het laatste moment met insturen. Houdt rekening met de inleverdatum.
      Te laat ingeleverde copy wordt niet meer geplaatst. Tenzij in overleg
*    Wij behouden ons het recht voor om het lettertype, de puntgrootte, de grootte van logo's, foto's en
     advertenties naar inzicht en beschikbare ruimte aan te passen.

Bezorging


Heeft u klachten over de bezorging:
Drogisterij Wijnen
Oudedijk 51
5409 AB Odiliapeel
Tel: 0413-272934

Ondanks de zorg die aan het samenstellen van het blad wordt besteed kunnen er onregelmatigheden voorkomen, daarom: Type- , samenstellings- en/of drukfouten onder voorbehoud.


Abonnement: opzegging, verhuizing c.q. adreswijziging of nieuwe inwoner:


S.v.p. schriftelijk doorgeven aan het redactieadres of per e-mail aan de redactie.
o.v.v.
1. opzegging of verhuizing abonnement
2. verhuizing met opgave van zowel oud als nieuw adres
3. nieuwe inwoner met opgave van adres

Bij automatische overschrijving ontvangt u het blad voor  € 5,00 per jaar iedere maand thuis.

Moet de bijdrage bij u thuis worden opgehaald, dan betaald u  € 6,00 per jaar.

Om uw copy of advertentie door te geven klik op:

Pagina gegenereerd in 0.012 seconden