ColofonBestuur

Voorzitter:
Secretariaat:
Financiën:
Redactie:
Voorplaat:
Druk:
Redactie adres:
Leo Rooijmans
Betsie Wijnen-de Groot
Niels Bonneveld
Betsie Wijnen-de Groot; Lenie Pisters-van Dijk; Ben Pisters
Gerrit Jacobs
Eigen beheer
Drogisterij Wijnen
Oudedijk 51
5409 AB Odiliapeel
Tel: 0413-272934
IBAN:
BIC:
NL88 RABO 0154 9944 80 t.n.v. Stichting "Ons Periodiekske"
RABONL2U


Richtlijnen voor het aanleveren en inzenden van copy:


*    Worddocument
*    Lettertype Times New Roman punt 11
*    Marges rondom: 2 cm
*    Regelafstand: enkel
*    Geen of zo weinig mogelijk witruimte in uw document
*    Foto's, advertenties, etc. aanleveren in JPG-formaat
     Voor meer info zie Adverteren onder Informatie.

*    Via e-mail met een kort bericht erbij over de inhoud en het aantal bijlagen.
      Dit geniet de voorkeur i.v.m. kwaliteitsbehoud bij het drukken en betere verwerkbaarheid.
*    Op CD-rom of USB-stick - uiteraard virusvrij - met een geprint exemplaar erbij.
     Voorzie uw opslagmedium van uw naam c.q. organisatie / vereniging.
*    Uw CD-Rom of USB-stick kunt u na verschijning van het blad weer ophalen op het copyadres.
*    Indien aanlevering via mail, CD-rom of USB-stick niet mogelijk is, kan ook geschreven tekst aangeleverd
     worden en zorgen wij voor verwerking.
*    Wacht niet tot het laatste moment met insturen. Hoe eerder, hoe liever!
*    Wij behouden ons het recht voor om het lettertype, de puntgrootte, de grootte van logo's, foto's
     advertenties naar inzicht en beschikbare ruimte aan te passen.

Bezorging


Heeft u klachten over de bezorging:
Drogisterij Wijnen
Oudedijk 51
5409 AB Odiliapeel
Tel: 0413-272934

Ondanks de zorg die aan het samenstellen van het blad wordt besteed kunnen er onregelmatigheden voorkomen, daarom: Type- , samenstellings- en/of drukfouten onder voorbehoud.

Voor  € 5,00 per jaar ontvangt u het blad iedere maand thuis.

Abonnement: opzegging, verhuizing c.q. adreswijziging of nieuwe inwoner:


S.v.p. schriftelijk doorgeven aan het redactieadres of per e-mail aan de redactie.
o.v.v.
1. opzegging of verhuizing abonnement
2. verhuizing met opgave van zowel oud als nieuw adres
3. nieuwe inwoner met opgave van adres

Voor € 5,00 per jaar ontvangt u het blad iedere maand thuis.

Om uw copy of advertentie door te geven klik op:

Pagina gegenereerd in 0.0076 seconden